Friday, July 30, 2010

31)terlak di anggota badan,menjadi ibu kepada seluruh anggota?
32)terletak di kampung-kampung,badannya turun kebawah,ia memberi sumber minuman kepada manusia?
33)bila keluar ia ikut,tapi bila nak masuk dalam rumah ia tinggalkan diluar sahaja,pelindung kepada diri?
34)aktiviti apa kalau nak main kena cari padang yang paling luas?
35)ianya kecil tetapi banyak maklumat yang boleh disimpan dan boleh dibawa keman-mana sahaja?

No comments:

Post a Comment